ABOUT
😩 Effy | 22 | Asian | I love Country, I love #The Band Perry | l 😩
LINKS

israelmekaniko:

"MANOOOONG. BAYAD PO!"

——

#MedyoJinggoy

Manong: San galing ang 20?

Pasahero: Manong, wag niyo kong husgahan please. Ang perang yan ay hindi galing sa gobyerno.

—-

#MedyoParanoid

Manong: San yung bente?

Pasahero: Ano? Kaaabot ko lang nawala agad yung bente ko?!

—-

#MedyoMayabang

HIHIHIHIHI Boom Peyns! XD

Sunday, July 13, 2014 with 3,567 notes
Like
/ Reblog

— The Thinker’s Canvas (via thethinkerscanvas)

Friday, July 11, 2014 with 640 notes
Like
/ Reblog

(Source: tamara-l-r95)

— (via puckingfussy)

(Source: a-licya)

Friday, July 11, 2014 with 185,356 notes
Like
/ Reblog

(Source: mywhisperedcolors)

— Unknown (via ohteenscanrelate)

(Source: ohteenscanrelate)

Sunday, April 27, 2014 with 76,717 notes
Like
/ Reblog

Like
/ Reblog

(Source: oksux)

Like
/ Reblog

THEME ©